Sprejmi

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Z obiskom in nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Sistemske rešitve

Zanesljivo ogrodje za brezhibno delovanje vašega sistema.

Strežniške rešitve

Strežniški sistemi so stebri sodobnega IT sistema. Ekipa izkušenih tehničnih in prodajnih strokovnjakov podjetja LANCom vam zagotovi strežniški sistem, ki ga odlikuje: visoka razpoložljivost (24x7x365), izredna zmogljivost in optimalna izkoriščenost, prilagodljivost, učinkovit nadzor in upravljanje.

Celovita strežniška rešitev

Boštjan Natek
bostjan.natek@lancom.si
T: 02 33 00 313
F: 02 33 00 309
Dejan Širec
dejan.sirec@lancom.si
T: 02 33 00 311
F: 02 33 00 309

Potek:
 1. Načrtovanje rešitve
 2. Izbira ustrezne strojne in sistemske opreme 
 3. Rešitev: 
 • celovita strežniška rešitev za sporočilne sisteme (MS Exchange), podatkovne baze (MS SQL), 
 • rešitev za doseganje visoke razpoložljivosti (cluster sistemi, strežniške farme),
 • virtualizacija strežniškega okolja.

       4. Implementacija sistema

       5. Tehnična podpora in vzdrževanje sistema v produkcijskem ciklu

 

HP strežniški sistemi

Boštjan Natek
bostjan.natek@lancom.si
T: 02 33 00 313
F: 02 33 00 309
Dejan Širec
dejan.sirec@lancom.si
T: 02 33 00 311
F: 02 33 00 309

HP ProLiant
Strežniki na osnovi 32- in 64-bitne x86 (Intel Xeon/AMD Opteron) arhitekture. Gre za najuspešnejšo družino strežnikov na tržišču. Namenjeni so za okolja Windows/Linux, v izvedbah »tower« (serija ML) in »rack« (serija DL), z odličnim orodjem za nadzor in upravljanje strežniške infrastrukture - HP Systems Insight Manager.

HP Blade System
Predstavlja strežniške rezine ProLiant, komunikacijska stikala LAN/SAN, redundančne sisteme za napajanje in hlajenje, upravljalska orodja - vse združeno v učinkovito, modularno strežniško infrastrukturo. Primerni so za konsolidacijo in optimizirani za virtualizacijo strežniškega okolja (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V).

IBM strežniški sistemi

Boštjan Natek
bostjan.natek@lancom.si
T: 02 33 00 313
F: 02 33 00 309
Dejan Širec
dejan.sirec@lancom.si
T: 02 33 00 311
F: 02 33 00 309

System x strežniki
So strežniki na osnovi 32 in 64-bitne x86 arhitekture – procesorji Intel Xeon / AMD Opteron, namenjeni okoljem Windows in Linux in zato najbolj razširjeni. Obstajata izvedenki v samostoječi obliki "tower" in vgradni obliki "rack". Vsi strežniki družine System x imajo v osnovi poleg integriranega nadzornega modula (IPMI) še licenco IBM System Director, ki je namenjena nadzoru in upravljanju strežnika oz. več strežnikov iz skupne konzole.

Blade strežniki
So strežniške rezine, ki se vgradijo v skupno ohišje – BladeCenter. Na voljo so štiri različna ohišja (S, E, H, HT), v katera je možno vgraditi katerokoli rezino. Za strežniške rezine so na voljo procesorji Intel Xeon, Power in Cell. V BladeCenter je možno hkrati vgraditi rezine z različnimi procesorji, celotna komunikacija strežniških rezin pa poteka preko stikal, ki so prav tako vgrajena v ohišje. Vse osnovne in kritične komponente so podvojene (napajanje, hlajenje, stikala, nadzorni moduli, interna komunikacija).

Strežniške rezine so primarno namenjene konsolidaciji celovitega IT okolja (strežnikov in stikal), ker pa se pri konsolidaciji IT okolja velikokrat uporablja tudi virtualizacija, so določene rezine optimirane tudi za virtualna okolja, kar pomeni, da imajo več prostora za RAM (MAX5 funkcionalnost).

Virtualizacija

Peter Đukić
peter.djukic@lancom.si
T: 02 33 00 272
F: 02 33 00 309

Prednosti virtualizacije informacijske infrastrukture:

 • prihranek časa, denarja in prostora: virtualni strežniki ne zasedajo prostora (prihranimo pri najemninah, licencah …), zmanjšajo izdatke za strojno opremo,
 • dostopnost strežnikov: okvarjen virtualni strežnik lahko le obudimo iz zadnjega delujočega stanja, potrebe po ponovni namestitvi operacijskega sistema ni,
 • izboljšanje izkoriščenosti strežnikov: virtualizacija omogoča dinamično razporeditev bremena navideznih strežnikov med nekaj fizičnimi strežniki, ki so vedno optimalno obremenjeni,
 • ohranitev obstoječe programske opreme: s prenosom stare programske opreme v navidezno okolje, se ji podaljša življenjska doba – tako se izognemo dragi nadgradnji ali ponovni izdelavi aplikacij.

Naši strokovnjaki vam lahko svetujejo pri uvedbi virtualizacije, na podlagi analize obstoječega stanja, po kateri vzpostavijo strojno, omrežno in programsko opremo za virtualizacijo strežnikov ter prenesejo obstoječe strežnike v navidezno okolje (P2V-Physical to Virtual). Po uspešni namestitvi Vam nudimo tudi vzdrževanje, v okviru katerega skrbimo, da se spreminjajoče se potrebe podjetja odražajo v strežniški infrastrukturi.
 


Komunikacijska omrežja

LANCom s svetovno priznanimi partnerji ponuja rešitve za lokalna računalniška omrežja, povezovanje oddaljenih lokacij s pomočjo varnih VPN povezav in varno povezovanje mobilnih uporabnikov v poslovno okolje.

Optimizacija omrežne infrastrukture

Bojan Lepenik
bojan.lepenik@lancom.si
T: 02 33 00 216
F: 02 33 00 209
Visoko zmogljiva, zanesljiva in varna omrežna infrastruktura je osnova za dobro delovanje IT okolja v vsakem podjetju. Da lahko zagotovimo tekoče delovanje poslovnih procedur, se morajo vsi procesi izvajati brez problemov, vključno z interno in eksterno komunikacijo med različnimi lokacijami podjetja, kot tudi s strankami in partnerji. Motnje v delovanju in izpadi operativnih procesov namreč povzročijo izgubo časa kot tudi finančne izgube.

Omrežna infrastruktura lahko tekom dolgoletnega nadgrajevanja in vzdrževanja postane  nepregledna ter fukcionalno, varnostno in performančno nepopolna. Pomankljivosti na naštetih področjih omrežne infrastrukture pa lahko vodijo do nezanesljivega delovanja, možnosti napadov ter krajših in daljših izpadov delovanja omrežja, katere je zaradi nepreglednosti omrežne infrastrukture težje odpraviti.

Posnetek obstoječega stanja

Prvi korak optimizacije omrežne infrastrukture je pridobitev posnetka obstoječega stanja na fizičnem, logičnem in varnostnem nivoju.
 • Fizični nivo
Na fizičnem nivoju naredimo posnetek omrežnih komponent in njihovih povezav. Pri brezžičnem omrežju izvedemo meritve delovanja brezžičnega omrežja za določitev pokritosti brezžičnega signala in performans. Iz pridobljenih podatkov izdelamo shemo celotne omrežne infrastrukture.
 • Logični nivo
Pregled omrežja na logičnem nivoju pomeni  pregled konfiguracije virtualnih omrežij, redundantnih povezav in konfiguracije protokolov za preprečevanje zank. Na tem nivoju pregledamo konfiguracijo brezžičnih omrežij (SSID) in njihove povezave z ostalim fizičnim ali virtualnim omrežjem.
 • Varnostni nivo
Pregled na varnostnem nivoju nam omogoča ocenitev varnosti omrežja. Tukaj preverimo katere varnostne funkcionalnosti je na omrežnih komponentah možno implementirati in kaj od tega je implementirano. Pridobljeni podatki nam omogočajo pogled v dejansko stanje omrežja s pomočjo katerega lahko določimo potrebne korake za optimizacijo omrežne infrastrukture.

Optimizacija omrežne infrastrukture

Glede na zmogljivosti omrežnih komponent lahko optimizacijo izvedemo na posameznih nivojih omrežja. Optimizacija na vsakem nivoju se prične z analizo posnetka obstoječega stanja in izdelavo plana optimizacije.

Fizična optimizacija
 
Pomeni optimizacijo omrežnih komponent in povezav z uporabo najboljših praks proizvajalcev opreme z vpeljavo optimalne arhitekture, ki je lahko:
 • dvo-nivojska arhitektura,
 • tro-nivojska arhitektura,
 • spine-leaf arhitektura za podatkovni center.
Za zagotavljanje visoke razpoložljivosti in performans se po potrebi implementirajo redundantne povezave med samimi omrežnimi komponentami ter med omrežnimi komponentami in strežniki ter drugimi visoko potrebnimi napravami. 
 
Optimizacija na fizičnem nivoju lahko vključuje tudi reorganizacijo komunikacijskih omar s katero pridobimo preglednost in s tem lažje upravljanje omrežne infrastrukture.
 
Pri brezžičnih omrežjih se optimizacija na fizičnem nivoju izvede glede na rezultate meritev delovanja brezžičnega omrežja s selitvijo, zamenjavo ali dodajanjem dostopnih točk.
 
Logična optimizacija
 
Logična optimizacija se prične z načrtovanjem arhitekture virtualnih omrežij (VLAN), ki mora optimirati omrežno infrastrukturo za potrebe performans in varnosti.
Optimizacija združevanja povezav nam zagotovi visoko razpoložljivost v primeru izpada posamezne povezave in po potrebi izboljšanje performans, če implementiramo združevanje aktivnih povezav. 
 
Optimizacija protokolov za preprečevanje zank nam zagotavlja robustnost omrežja in visoko razpoložljivost same omrežne infrastrukture.
Optimizacija brezžičnih omrežij na logičnem nivoju se izvede z izdelavo arhitekture brezžičnih omrežij za potrebe različnih tipov uporabnikov in njihova povezava v virtualna omrežja za zagotavljanje performans in varnosti.
 
Varnostna optimizacija
 
Varnostna optimizacija omrežja se prične z nadgradnjo omrežnih komponent na aktualno verzijo kode s katero zagotovimo osnovno performančno in varnostno delovanje posamezne komponente.
 
Naslednji korak varnostne optimizacije je implementacija centralne avtentikacije in avtorizacije za potrebe nadzora in upravljanje omrežja.
 
Optimizacija se nadaljuje z implementacijo funkcionalnosti za zanesljivo in varno delovanje omrežja:
 • Port Security
 • Dynamic IP lockdown/IP Source Guard
 • Dynamic ARP protection/Dynamic Arp Inspection
 • DHCP protection/DHCP Snooping
 • STP BPDU port protection/STP BPDU Guard
 • STP Root Guard
 • STP Loop Guard
 • MAC Lockdown
 • MAC Lockout
Naslednji korak je lahko vpeljava varnostnih politik na nivoju virtualnih omrežij (VLAN) s katerimi zmanjšamo možnost napadov zlonamerne kode in pa tudi napak uporabnikov in upraviteljev celotne IT infrastrukture.
 
Kot varnostna nadgradnja celotnega žičnega in brezžičnega omrežja se ponuja možnost implementacije kontrole dostopa uporabnikov s pomočjo različnih funkcionalnosti, ki jih omogočajo moderne omrežne naprave:
 • MAC avtentikacija
 • Portal avtentikacija
 • 802.1x avtentikacija 

Nadzor omrežne infrastrukture

Za zagotavljanje performančno in varnostno optimalnega delovanja omrežne infrastrukture je potrebno uvesti nadzorni in upravljalski sistem vseh komponent omrežne infrastrukture in nadzor ključnih performančnih in funkcionalnih parametrov vseh komponent omrežne infrastrukture.

 

Lokalna računalniška omrežja

Boštjan Natek
bostjan.natek@lancom.si
T: 02 33 00 313
F: 02 33 00 309
Lokalna omrežja, ožičena kot vedno bolj tudi brezžična, predstavljajo osnovno infrastrukturo informacijske tehnologije v vsakem podjetju.

Klasična ravna (flat) omrežja
Vsi uporabniki so v omrežju na istem nivoju in prihajajo po isti poti do vseh potrebnih informacij na strežnikih, diskovnih poljih. Tako uporabniki kot strežniki pripadajo istemu omrežnemu segmentu. Rešitev je primerna za mala podjetja.

Dvonivojska omrežja
Arhitektura omrežja je izvedena v dveh nivojih – centralni (core) nivo in dostopovni (access) nivo.
Pri izgradnji dvonivojskih omrežij uporabimo upravljiva stikala podjetja HP. Na centralnem nivoju uporabimo redundantno konfiguracijo stikal, ki lahko tvorijo tudi enotno virtualno stikalo (stack).
Omrežje razdelimo glede na zahteve in želje ter potrebe po optimalnem delovanju v več virtualnih omrežij (VLAN-ov). Za varnost in zanesljivo delovanje omrežja poskrbimo s konfiguracijo naprednih funkcionalnosti, ki jih ponujajo stikala HP. Rešitev je primarna za srednja in velika podjetja.

Trinivojska omrežja
Arhitektura omrežja je izvedena v treh nivojih –centralni (core) nivo, distribucijski (distribution) nivo in dostopovni (access) nivo. Pri izgradnji trinivojskih omrežij uporabimo upravljiva stikala podjetja HP. Na centralnem in distribucijskem nivoju uporabimo redundantno konfiguracijo stikal, ki lahko tvorijo tudi enotna virtualna stikala (stack). Omrežje razdelimo glede na zahteve in želje ter potrebe po optimalnem delovanju v več virtualnih omrežij (VLAN-ov). Za varnost in zanesljivo delovanje omrežja poskrbimo s konfiguracijo naprednih funkcionalnosti, ki jih ponujajo stikala HP. Rešitev je primarna za srednja in velika podjetja.

Nadgradnja komunikacijskih mrež so dinamična IT omrežja – lokalna omrežja bodo postajala vedno bolj aplikacijsko orientirana. S pravilno izgradnjo omrežne arhitekture in hitre konvergence lahko zgradimo omrežje, ki je sposobno popolnoma prestrukturirati prenosne poti ob izpadu posameznih omrežnih komponent.

Brezžična omrežja

Boštjan Natek
bostjan.natek@lancom.si
T: 02 33 00 313
F: 02 33 00 309

Notranja brezžična omrežja
Brezžično omrežje postavljeno znotraj objektov, poslovnih prostorov in skladišč nam omogočajo uporabo interneta ter poslovnih sistemov na različnih prenosnih napravah kot so: prenosni računalniki, tablice, telefoni in čitalci kod. Zagotovimo lahko tudi posebno omrežje za poslovne goste, ki potrebujejo samo dostop do interneta ali pa tudi do določenih poslovnih sistemov in IT opreme.

Preden se odločite za nakup in postavitev brezžične opreme priporočamo izvedbo meritev (Site Survey), kjer z opremo proizvajalca HP ali RUCKUS natančno opredelimo potrebno število dostopnih točk, njihovo postavitev in željeno pokritost s signalom. Za varnost brezžičnega omrežja poskrbimo z uporabo naprednih varnostnih mehanizmov.

Zunanja brezžična omrežja
Brezžično omrežje postavljeno na prostem je lahko namenjeno vedno večjemu številu mobilnih uporabnikov, skladiščnemu poslovanju v veliki odprtih skladiščih in povezavam med oddaljenimi objekti.

 

Povezave med odddaljenimi lokacijami

Boštjan Natek
bostjan.natek@lancom.si
T: 02 33 00 313
F: 02 33 00 309

Če želite povezati več pisarn podjetja, ki so geografsko ločena, s pomočjo Internetnega omrežja vzpostavimo navidezno zasebno omrežje (VPN – Virtual Private Network. Med lokacijami ustvarimo varne VPN povezave, pri tem pa poskrbimo za varnost le teh z uporabo naprednih varnostnih mehanizmov. Za izgradnjo večjih VPN omrežij na centralni lokaciji najpogosteje uporabimo funkcionalnost naprav podjetja Palo Alto Networks, na oddaljenih lokacijah pa usmerjevalnike različnih ponudnikov.

IPv6

Boštjan Natek
bostjan.natek@lancom.si
T: 02 33 00 313
F: 02 33 00 309
IPv6 je popolnoma nov sistem povezave v internet, v katerega bodo zaradi pomanjkanja naslovov trenutno uporabljenega protokola IPv4 primorani vsi zasebni in poslovni uporabniki interneta.

Kdaj in kako izvesti prehod? Priprave na prehod začnemo s tem, da zagotovimo z IPv6 združljivo omrežno opremo in pripravimo natančni načrt prehoda. Prehod nato izvedemo postopoma na način, da omogočimo sočasno delovanje IPv4 in IPv6 omrežnega prometa.

Prednosti IPv6:

 • manjši stroški; podjetja porabijo več finančnih sredstev, da se lahko spopadejo s pomanjkanjem IPv4 naslovov,
 • dosegljivost spletnih vsebin podjetij; podjetja, ki ne razmišljajo o IPv6 tvegajo nedosegljivost svojih spletnih vsebin,
 • enostavnejši omrežni model; uporabniki se več ne »skrivajo« za enim javnim IP naslovom; vsak uporabnik ima svoj javni naslov, s čimer zagotovimo enostavno povezovanje in boljšo sledljivost,
 • organizacije, ki se zanašajo samo na IPv4 tvegajo dolgoročno nezmožnost uporabe interneta, višje stroške, omejen dostop uporabnikov do vsebin podjetja in neuspešnost soočanja z novimi poslovnimi izzivi.
Edina prava rešitev je uvedba IPv6, ki praktično ponuja neomejeno zalogo IPv6 naslovov ter s tem dolgoročno in zanesljivo delovanje interneta.

Shranjevanje podatkov

Ključni del IT sistema predstavljajo podatki, ki so za vsako podjetje nenadomestljivi. Količina podatkov, ki jih je potrebno shraniti, upravljati in arhivirati v IT okolju, v zadnjih letih nezadržno raste in vse napovedi analitikov kažejo, da se bo trend rasti v prihodnosti samo še nadaljeval.

Celovita sistemska rešitev za shranjevanje podatkov

Boštjan Natek
bostjan.natek@lancom.si
T: 02 33 00 313
F: 02 33 00 309
Dejan Širec
dejan.sirec@lancom.si
T: 02 33 00 311
F: 02 33 00 309

Pričnemo z načrtovanjem, izbiro ustrezne strojne in sistemske programske opreme ter rešitvami, ki so lahko specifične za vsako posamezno podjetje, kot na primer:

 • celovite rešitve za sporočilne sisteme (MS Exchange),
 • podatkovne baze (MS SQL),
 • rešitve za doseganje visoke razpoložljivosti (Cluster sistemi, replikacija podatkov na rezervno lokacijo),
 • virtualizacija okolja sistemov za shranjevanje podatkov (heterogeno IT okolje).

Naslednji korak je implementacija sistema in, ko je le-ta uspešno zaključena, ustrezna tehnična podpora ter vzdrževanje sistema v produkcijskem ciklu.
Vse našteto LANCom zagotavlja z ekipo izkušenih tehničnih in prodajnih strokovnjakov, certificiranih s strani principalov HP, IBM, Microsoft, CA.
 

Glede na način komunikacije s strežniškimi sistemi lahko sisteme za shranjevanje podatkov razdelimo na sisteme DAS, NAS in SAN.
DAS sistemi: Klasične, interne diskovne kapacitete, vgrajene v strežnike ali delovne postaje. Primerni za manjša IT okolja z manjšo količino podatkov.
NAS sistemi: so namenske naprave za shranjevanje podatkov, pri katerih komunikacija poteka preko običajnega lokalnega omrežja.
SAN sistemi: so namenske naprave za shranjevanje podatkov, pri katerih komunikacija poteka preko posebnega, namenskega omrežja z uporabo protokola FC (Fibre Channel), FCoE (Fibre Channel over Ethernet) in iSCSI.
BACKUP sistemi: lahko preprečijo veliko poslovno škodo v primeru izgube podatkov. Tudi te enote lahko integriramo v SAN omrežje, kar omogoča učinkovitejše rešitve v večjih sistemih.
 

 

Diskovni sistemi

Boštjan Natek
bostjan.natek@lancom.si
T: 02 33 00 313
F: 02 33 00 309
Dejan Širec
dejan.sirec@lancom.si
T: 02 33 00 311
F: 02 33 00 309
Albin Horvat
albin.horvat@lancom.si
T: 02 33 00 302
F: 02 33 00 309

Nudimo:

 1. Sisteme HP StorageWorks
  • HP ProLiant Storage Server
  • HP StorageWorks Arrays
  • HP 3PAR StoreServ
 2. Sisteme Hitachi (HDS)
  • Flash diskovna polja (All-Flash, VSP F-serija)
  • Srednja »mid-range« diskovna polja (VSP G-serija)/li>
  • visoko zmogljivo »enterprise« diskovno polje (VSP G1000) www.hds.com
 3. Sisteme IBM Storage
  • Sisteme IBM Storage vstopni »entry« razred (Storwize V3700)
  • srednji »mid-range« razred (serija Storwize V5000 in V7000)
  • visoko zmogljiv »enterprise« razred (serija DS8000, XIV)
 4. Thecus

Podatkovne baze Microsoft SQL

Prodaja
info@lancom.si
T: 02 33 00 300
F: 02 33 00 309

Nudimo:

1. Migracije podatkovnih baz na SQL server

Migracije izvajamo v podjetjih, kjer želijo preiti zaradi prenove okolja na novejšo različico podatkovnega strežnika.

2. Replikacija podatkovne baze SQL na oddaljeno lokacijo

Vsako podjetje stremi za tem, da ima podatkovne baze ves čas na voljo in dostopne. Ker obstaja nevarnost naravnih nesreč, se podjetja, katerih podatkovne baze so kritičnega pomena odločajo za postavitev dodatne podatkovne baze na drugi lokaciji, ki je tudi geografsko oddaljena od centralne lokacije (primer LJUBLJANA – MARIBOR). Za replikacijo baz je seveda predpogoj dovolj hitra povezava med lokacijama (optika) in popolnoma identična strojna in programska oprema.

3. »Log shipping« podatkovne baze SQL

4. Postavitve gruč (clusterjev) SQL

Če v podjetju dajete velik pomen zmeraj dostopni (24/7) podatkovni bazi, lahko izvedemo tudi postavitev gruče (cluster-ja). V gručo vedno postavimo dva identična strežnika z enako konfiguracijo. Za postavitev enega vozlišča je dovolj že SQL strežnik Standard Edition. Gručo povežemo z diskovnim poljem.


Sporočilni sistemi

Z velikim porastom poslanih sporočil so tudi sporočilni sistemi doživeli razvoj in danes niso zgolj poštni strežniki, temveč enoviti sistemi za komunikacijo med ljudmi.

Microsoft Exchange Server 2013

Prodaja
info@lancom.si
T: 02 33 00 300
F: 02 33 00 309

S prihodom strežnika Exchange Server 2013 so se odprle nove možnosti. Prva izboljšava je, da omogoča visoko razpoložljivost na nivoju baz poštnih predalov (DAG – database availability groups). Prav tako je neodvisen od velikosti baze. Sedaj je edina omejitev vaša kapaciteta diskovnega prostora. Izboljšana je uporaba poštnega strežnika od zunaj (OWA, Outlook anywhere). Vgrajena je protivirusna in zaščita pred nezaželjeno pošto (spam). Olajšana je administracija strežnika, izboljšana učinkovitost… Izvajamo tudi postavljanje DAG »clusterjev« poštnega strežnika v povezavi z diskovnim poljem.

 

Poenotene komunikacije

Prodaja
info@lancom.si
T: 02 33 00 300
F: 02 33 00 309

Naša rešitev enovitega sporočilnega sistema obsega naslednje komponente:

 • poštni strežnik (Microsoft Exchange Server),
 • komunikacijski strežnik (Microsoft Lync Server) in
 • enotni imenik uporabnikov– Microsoft Active Directory (Microsoft Windows Server).

Pridobitve enovitega sporočilnega sistema:

 • enotna infrastruktura: telefonski pogovori in računalniška komunikacija potekajo po istih kablih,
 • enostavna administracija: vsi podatki o uporabnikih so zbrani v aktivnem imeniku, katerega upravljamo s standardnimi orodji,
 • zmogljivost: Microsoft Exchange Server je 64-bitna aplikacija, ki izkoristi ves potencial vaše strojne opreme,
 • varnost: vsi izdelki imajo vgrajene tehnologije, ki varujejo vaše komunikacije pred možnimi napadi.

Končni rezultat je:
vaš PC postane telefon, vaš telefon se prične obnašati kot PC, glasovna pošta postane elektronsko sporočilo, vse skupaj pa je enostavno za upravljanje in hitro nadgradljivo. V svoj poštni nabiralnik tako dobimo glasovna, elektronska sporočila in fakse, do centraliziranega sporočilnega nabiralnika pa lahko dostopamo od koderkoli in kadarkoli.
 


Upravljanje dostopa

Informacije, shranjene v različnih informacijskih sistemih, računalnikih, strežnikih, so največje bogastvo podjetja. Zaradi tega je nujno zagotoviti nadzorovan dostop do računalniških virov v podjetju. To dosežemo z uvedbo enotne prijave v računalniški sistem (aktivni imenik) in interne domene. Na ta način lahko sistemski administrator iz centralnega mesta dodeljuje ali omejuje pravice dostopa do posameznih računalniških virov.

Aktivni imenik

Prodaja
info@lancom.si
T: 02 33 00 300
F: 02 33 00 309

Aktivni imenik je skupek vseh uporabnikov v Windows okolju. Z aktivnim imenikom pridobimo centralno avtentifikacijo in avtorizacijo za vse Windows računalnike. Prav tako omogoča administratorju dodeljevanje pravic in nastavljanje pravil, nameščanje programske opreme in nameščanje kritičnih nadgradenj in popravkov celotnemu podjetju. Aktivni imenik hrani informacije in nastavitve, povezane s podjetjem, v centralni, organizirani in dostopni podatkovni bazi.

Migracija domen

Prodaja
info@lancom.si
T: 02 33 00 300
F: 02 33 00 309

…ter s tem povezane postavitve domenskih kontrolerjev – DC in DNS strežnikov.

Domeno postavimo na novejših strežnikih in hkrati poskrbimo, da podjetje nima le enega nosilca domene (domain kontrolerja - DC), saj se v primeru njegovega izpada noben uporabnik ne bo mogel prijaviti… Gre za migracijo iz različnih verzij operacijskih sistemov: od Windows Server 2000 naprej.
 


Varnost in zaščita

Podatki v vašem podjetju so vredni toliko, kolikor je vreden vaš sistem, ki jih varuje in ščiti. Poskrbimo za zaščito vaših podatkov od komunikacijske vstopne točke v podjetje do namizja osebnega računalnika. Vzpostavljamo in vzdržujemo požarne zidove naslednje generacije, rešitve za varovanje končnih točk in sisteme za zaščito pred izgubo podatkov.

Varovanje omrežij

Prodaja
info@lancom.si
T: 02 33 00 300
F: 02 33 00 309

Internetni napadalci uporabljajo vedno bolj prefinjene taktike pri izmikanju varnostnim mehanizmom. Rešitev je varnostna platfroma, ki identificira in kontrolira ves promet, zazna in onemogoči znane in neznane nevarnosti ter avtomatizira proces analize in odprave nevarnosti.
Varnostna platforma zajema tako omrežje kot končne točke in omogoča implementacijo za različne potrebe varovanja: perimeter, podatkovni center ali oblak in zadnje čase vedno bolj tudi za potrebe varovanja mobilnih uporabnikov (BYOD).

Za zaščito vaših omrežij vam ponujamo varnostni platformi naslednje generacije podjetij Palo Alto networks in Fortinet.
 

Zaščita končnih točk

Prodaja
info@lancom.si
T: 02 33 00 300
F: 02 33 00 309

Vsako podjetje si lahko privošči močno, hitro in enostavno zaščito končnih točk. Rešitev je varnostni sistem, ki omogoča obrambo pred celotnim spektrom groženj od izkoriščanja »zero-day« ranljivosti do hekerskih napadov. Varovati mora tako Windows, Mac in Linux sisteme kot tudi mobilne naprave iPhone,iPad in Android. Celotni varnostni sistem se upravlja in nadzoruje z uporabo enotne upravljalske platforme.

Za zaščito končnih točk vam ponujamo varnostne rešitve podjetja McAfee.
 

Zaščita pred izgubo podatkov

Prodaja
info@lancom.si
T: 02 33 00 300
F: 02 33 00 309

Ali izgubljate podatke ne da bi vedeli? Vaši podatki o strankah, intelektualna lastnina, finančni podatki in podatki o zaposlenih lahko zapuščajo vaše podjetje v tem trenutku. Krivci pa niso samo hekerji ampak tudi vaši zaposleni. Izguba podatkov se lahko zgodi po nesreči ali zlonamerno, pri tem pa se uporabljajo znani kanali kot so elektronska pošta, sporočilni sistemi, tiskanje, objave na spletu, USB diski in oblačne shrambe.

Preprečevanje izgube podatkov na končnih točkah se prične z izboljšavo pregleda in kontrole nad vašimi podatki. Sistem za popolno varovanje podatkov omogoča implementacijo in uveljavitev varnostnih politik na nivoju celotnega podjetja. Takšne varnostne politike upravljajo in omejujejo prenose podatkov, ki jih izvajajo zaposleni ne glede na to ali so v pisarni, doma ali na poti.

Za zaščito vaših podatkov vam ponujamo varnostne rešitve podjetja McAfee.
 


Nadzor in upravljanje

Visoko zmogljivo omrežje je osnova za delovanje IT infrastrukture v vsakem podjetju. Zagotovimo tekoče delovanje poslovnih procedur in vseh ostalih procesov v nekem delovnem okolju.

Nadzor IT infrastrukture

Dejan Širec
dejan.sirec@lancom.si
T: 02 33 00 311
F: 02 33 00 309

Da lahko zagotovimo tekoče delovanje poslovnih procedur, se morajo vsi procesi izvajati brez problemov, vključno z interno in eksterno komunikacijo med različnimi lokacijami podjetja, kot tudi s strankami in partnerji. Motnje v delovanju in izpadi operativnih procesov imajo za posledico tako izgubo časa kot tudi finančno izgubo.

Za nadzor razpoložljivosti, zmogljivosti in uporabe resursov IT infrastrukture ponujamo rešitev, ki konstantno nadzira procese v omrežju, izvaja analize in alarmira IT osebje takoj, ko pride do napake ali ko so prekoračene kritične vrednosti.

Za nadzor vaše IT infrastrukture vam ponujamo rešitev podjetja Paessler.

Upravljanje IT infrastrukture

Dejan Širec
dejan.sirec@lancom.si
T: 02 33 00 311
F: 02 33 00 309

Celovita rešitev za upravljanje IT infrastrukture nam ponuja pregled nad celotnim omrežjem in omogoča celovito upravljanje virov, storitev in uporabnikov. Upravljalsko orodje poenoti upravljanje žičnih, brezžičnih, fizičnih in virtualnih virov ter njihovih uporabnikov. Rešitev omogoča povečanje zmogljivosti, izboljšanje varnosti in zmanjševanje kompleksnosti ter stroškov infrastrukture.

Rešitev za nadzor je vsestranska modularna platforma, ki s svojo fleksibilnostjo in razširljivostjo primerna tako za majhna kot tudi za velika podjetja. Nadzorni sistem združuje množico tradicionalno ločenih produktov kot so orodja za upravljanje omrežne infrastrukture, storitev in uporabnikov. Upravljalska platforma z svojimi integriranimi orodji pokriva celotno omrežje tudi, če je geografsko ločeno.

Za upravljanje IT infrastrukture vam ponujamo rešitve podjetja HP.
 


Namizne rešitve

Sodobno opremljeno delovno mesto omogoča učinkovito in prijetno delo zaposlenih. Za vas pripravimo osebne računalnike, prenosnike, tiskalnike in vso drugo strojno opremo ter namestimo operacijske sisteme in aplikacije po vaših željah.

Razpoložljiva strojna oprema

Prodaja
info@lancom.si
T: 02 33 00 300
F: 02 33 00 309

Nudimo raznoliko strojno opremo vodilnih svetovnih proizvajalcev informacijskih tehnologij:

 • HP,
 • IBM,
 • Samsung,
 • Lenovo,
 • Epson,
 • Bixolon POS oprema,
 • Canon...
Smo edini pooblaščeni distributer in servisni partner za Bixolon POS opremo v Sloveniji. Naše stranke so še zadovoljne z Bixolon mobilnimi tiskalniki. 

Office 365

Peter Đukić
peter.djukic@lancom.si
T: 02 33 00 272
F: 02 33 00 309
Margareta Frank
margareta.frank@lancom.si
T: 02 33 00 301
F: 02 33 00 309

 Brezplačni 30-dnevni preizkus

Poslovanje kjerkoli in kadarkoli z vsemi napravami z nižjimi stroški za IT

Prednosti uporabe Office 365:

 • omogoča delo v znanem okolju s priljubljenimi orodij kot so Power Point, Excel, Publisher, One Note,
 • nudi dostop do skupnega koledarja, videokonferenc, profesionalne poslovne e-pošte, stikov,
 • datoteke so vedno pripravljene, da nadaljujete delo tam, kjer ste ostali, saj nastavitve "potujejo" z vami,
 • eno naročnino lahko uporabite na do 5 osebnih računalnikih (Windows ali Mac),
 • 1TB prostora v oblaku za shranjevanje podatkov in dokumentov,
 • možnost plačevanja v skladu z rastjo,
 • zagotovljena programska oprema, ki jo uporabljajo tudi podjetja z najnovejše lestvice Fortune 500,
 • več oseb hkrati lahko ureja isti dokument.
V svetu se vsako sekundo novo podjetje odloči za prednosti rešitve Office 365. (Vir: Microsoft)

Namestitev ali nadgradnja na Windows 10 - posebna poletna ponudba

Prodaja
prodaja@lancom.si
T: 02 33 00 300
F: 02 33 00 309

Vse o Windows 10, si lahko preberete tukaj


Rešitev tiskanja

LANComova rešitev konsolidiranja pisarniških naprav omogoča podjetjem zmanjšanje števila tiskalnikov, kopirnih strojev in faksov, prepolovitev cene izpisa na stran in preprečevanje možnosti nenadzorovane uporabe.

LANComova tiskalniška rešitev

Margareta Frank
margareta.frank@lancom.si
T: 02 33 00 301
F: 02 33 00 309

Dodatne prednosti LANComove tiskalniške rešitve:

 • nižji stroški vzdrževanja in lastništva,
 • nadzor porabe sredstev in sledenje,
 • preprečevanje zlorab in varnost,
 • povečanje storilnosti zaposlenih,
 • digitalizacija papirnih dokumentov,
 • zagotavljanje varnosti dokumentov, ki jih tiskamo ali kako drugače obdelujemo.
   
320
480
768
960
1200