None

Prava ideja

V sodelovanju s šolo snežnih športov Intersport Rogla smo razvili aplikacijo, ki v veliki meri olajša delo in poskrbi za večjo preglednost nad  vhodnimi in izhodnimi podatki, s katerimi dnevno obratujejo.

Osnovna ideja aplikacije SKIS je digitalizirati vodenje smučarskih tečajev, ki so se pred tem vodili preko raznih nepovezanih seznamov, zaradi česar se je večkrat zgodilo, da so se podatki izgubili ali pa niso bili pregledni in prijazni za uporabnika. Učitelji in tečajniki so pred tem redno hodili na recepcijo in tam preverjali svoje termine, kar je za zaposlene na recepciji pomenilo zgolj dodatno delo, saj so poleg tega morali skrbeti tudi za sprejem vseh tečajnikov in dodeljevanje terminov učiteljem.

Vodenje tečajev

Njihovo delo je potekalo nekako tako, da so morali najprej sprejeti tečajnika in si ustrezno zapisati vse njegove podatke. Ko so to naredili so preko raznih seznamov preverjali kateri učitelj in kdaj ima proste termine, kar je bilo za njih zelo zamudno delo, saj najprej niti niso imeli vsega tega na enem mestu, niti niso vedeli kateri izmed učiteljev je v določenem tednu prisoten ali ne. Učitelji so morali pred tem vsak dan hoditi na recepcijo, kjer jim je nato zaposlen na recepciji predal seznam tečajnikov s pripadajočimi termini, prav tako se je velikokrat zgodilo, da je tečajnik pozabil kateri izmed terminov jim je bil dodeljen ob prijavi, zaradi česar je prav tako moral pridet na recepcijo, kjer je izvedel svoj termin. V času, ko je bilo povečano število prijav je lahko zaradi vseh zgoraj omenjenih dejavnikov posledično prihajalo do velike gneče, zmede in hkrati tudi napak.

Integracija aplikacije SKIS

Z vpeljavo sistema SKIS smo poskrbeli, da so vsi potrebni podatki na enem mestu v pregledni obliki, ki omogočijo uporabnikom hitrejši vnos, manj napak in manjšo gnečo na sami recepciji. Učiteljem in tečajnikom pa po informacije več ni potrebno hoditi na recepcijo, saj so vse za njih relevantne informacije dostopne preko zunanjega javnega vmesnika. S tem smo predvsem olajšali delo zaposlenim na recepciji ter učiteljem in tečajnikom omogočili smučarske termine, ki se pravočasno začnejo brez nepotrebnih zapletov in skrbi.