Potni nalogi

Enostavna aplikacija za vnos potnih nalogov zaposlenih,
evidentiranje in arhiviranje.

Heading Image

Kako deluje

Potni nalog je računovodska listina, katera omogoča spremljanje in dokazovanje službenih potovanj, je dokaz o nastanku in namenu službene poti ter opravičuje stroške, povezane s to službeno potjo.

VNOS NALOGOV

Dnevni ali mesečni potni nalog za lastno vozilo ali službeno vozilo.

UREJANJE NALOGOV

Morebitni popravki pred dokončnim obračunom.

VERIFIKACIJA NALOGA

Odobritev potovanja s strani nalogodajalca

POTRJEVANJE NALOGA

Povzetek poti - vnos vseh stroškov, kilometrine, dnevnic… s strani zaposlenih.

OBRAČUN NALOGOV

Izvajanje kontrole - računovodstvo.

NASTAVITVE

Nadzor nad šifranti in uporabniki - celovita administracija.

Slovenski računovodski standard

Po Slovenskem računovodskem standardu spada potni nalog pod naloge za izvajanje, obračun potnih stroškov pa predstavlja knjigovodsko listino in ga je potrebno izdelati za vsako službeno pot posebej ali izdelati mesečni obračun potnih stroškov.

Prednosti

Potne naloge in obračune potnih stroškov je potrebno hraniti 10 let, kar je navedeno v 32. členu zakona o davčnem postopku. Arhivirajte z aplikacijo Potni nalogi!

ENOSTAVNOST

Preprost vnos podatkov.

PRILAGODLJIVOST

Možnost povezave z vašim obstoječim okoljem.

FLEKSIBILNOST

Enostavno urejanje podatkov.

PREGLEDNOST

Popoln pregled nad že dodanimi podatki.

CELOVITOST

Celovit nadzor in administracija.

Naši svetovalci so vam na voljo

Svetovanje / Vprašanja / Nasveti / Pomoč

Saša Pipenbaher
DIREKTOR INFORMACIJSKIH REŠITEV

Saša Pipenbaher

Saša v podjetju LANCom vodi 16-člansko ekipo svetovalcev in razvijalcev IT. Skozi leta so uspešno implementirali informacijske rešitve v slovenska podjetja, prav tako pa so z lastnimi produkti prodrli tudi na globalni trg. Kot svetovalec IT rešitev je bil specializiran za finance, kontroling in računovodstvo. Z veseljem vam bo pomagal pri pravi odločitvi!

sasa.pipenbaher@lancom.si | +386 2 33 00 231