Crystal Portal

Spletni portal, ki omogoča integracijo in administracijo obstoječih Crystal Reports poročil.

Heading Image

Kako deluje

LANCom CRP (Crystal Portal) je spletna platforma, ki omogoča pregled in upravljanje Crystal Reports poročil iz enotne vhodne točke.

Sestavljajo ga moduli za nastavitev področij, pravic vpogleda, upravljanje dinamičnih vhodnih parametrov in beleženje vnešenih parametrov nad vsakim poročilom posebej.


 

Prednosti

Če trdimo, da Crystal Reports predstavlja »de facto« orodje za pripravo poročil, potem povezava s Crystal spletnim portalom k temu doda piko na i!

Enotna vhodna točka

Standardna ali domenska (Active Directory) prijava. Potreben je le spletni brskalnik, kar omogoča enostavno distribucijo poročil do končnih uporabnikov.

NASTAVITVE

Dostopov, področij in privzetih parametrov za posameznega uporabnika ali skupine uporabnikov.

VHODNI PARAMETRI

Dinamični nabor vhodnih parametrov (zajem vrednosti preko SQL poizvedb), na nivoju področja, dokumenta ali uporabnika.

DOSTOPNOST POROČIL

Enostavna dodelitev pravic na nivoju področja, poročila ali uporabnika (kopiranje pravic med posameznimi poročili).

CENTRALNA BAZA

Zagotavlja, da vsi uporabniki posedujejo isto verzijo posameznega poročila.

ZGODOVINA

Vpogled v zgodovino dostopov do poročil in pregled izbire parametrov izpisa po uporabnikih (revizija).

Naši svetovalci so vam na voljo

Svetovanje / Vprašanja / Nasveti / Pomoč

Martin Hren
VODJA RAZVOJA

Martin Hren

Martin je specializiran za razvoj novih aplikacij. Pod njegovim vodenjem ekipa že vrsto let razvija različne informacijske rešitve, ki so bile implementirane v podjetja na slovenskem in globalnem trgu. Ima številne izkušnje, na podlagi katerih bo skupaj z vami našel pravo pot do rešitve.

martin.hren@lancom.si | +386 2 33 00 110